e-Překlady.org

Profesní životopis

Zde se nachází můj profesní životopis.

Chci se dozvědět více

foto

  PhDr. Eva Podhajská, Ph. D.

  Adresa: Maršovská 470/14
  198 00 Praha – 9 Kyje

  Narozena:4. 12. 1950 v Praze
  Zdravotní stav: dobrý
  Telefon: +420 606 470 932
  E-mailová adresa: eva.podhajska(at)seznam.cz

Vzdělání

2004 – získání titulu Ph. D.
(disertace s názvem K výzkumu vlivu interference při osvojování německého jazyka českými rodilými mluvčími)

1976 – získání titulu PhDr.
(rigorózní práce na téma Současný stav německého konjunktivu ve srovnání s českým kondicionálem)

1974 – ukončení studia na FF UK (obor čeština – němčina)

1969 – maturita

1966 – 1969 Střední všeobecně vzdělávací škola (Praha 9 – Vysoÿnyሴ©br />
1957 – 1966 Základní devítiletá škola (Praha 9, Hloubětínská 700)

Pracovní zkušenosti

1974 – 1980 zaměstnána na katedře jazyků FF UK jako lektorka NJ
(v rámci této činnosti výuka též na jiných univerzitních fakultách)

1980 – 1992 zaměstnána na katedře jazyků UK PedF jako odborná asistentka NJ,
(vyučované předměty: morfologie, syntax, vývoj jazyka, jazyková cvičení, diplomový seminář)

1992 – 2007 zaměstnána na katedře germanistiky UK PedF jako odborná asistentka NJ,
(v letech 2001 – 2006 pověřená vedením katedry)

2006 – 2018 Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha 8
(březen 2007 – vítězství ve studentské anketě o nejlepšího učitele ze 43 pedagogů na škole)

2018 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Vedlejší činnost:

  - výuka češtiny (nepravidelně, např. LŠSS FF UK, ÚJOP)
  - kabinet jazyků MFF UK (1993 – 1998; odborná asistentka)
  - katedra germanistiky FF UK (1998 – 1999; odborná asistentka)
  - korektury odborného časopisu Cizí jazyky ve škole
  - (1977 – 1979)
  - přednášky pro vzdělávací centra
  - výuka firemních kurzů němčiny
  - publikační činnost v českém i německém jazyce
  - tlumočení a překlady pro různé instituce (např. MŠMT)

Znalost práce s počítačem: velmi dobrá (word, excel, Internet)
Znalosti jazyků: němčina – výborná; ruština, angličtina – základní znalosti